تو 4 ماه، تو 4 قسط
پـــــرداخت کـــــن !
در kleez ما فعالیت های روزمره و محصولات که هر روز در خانه و آشپزخانه با آن ها سرکار داریم را به دقت زیر نظر می گیریم ، و راه هایی می بینیم که آن ها را ساده تر ، زیبا تر و کاراتر طراحی کنیم . مشکلات روزمره که شاید خیلی مهم به نظر نرسند برای ما بسیار با اهمیت است . در kleez به همه جزئیات توجه می کنیم و می کوشیم زندگی را در همه جا ساده تر کنیم . از اتاق خواب گرفته تا آشپزخانه ... ما معتقدیم همیشه یک راه بهتر است ...

سوالات متداول

مقایسه